Dyslexie font
Contrast
NDW21 logo (home)
Menu

Werkzaamheden terrein gestart

Werk aan de winkel!

Update 11-4-2023
Er wordt hard gewerkt op het terrein van NDW21. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek, het verwijderen van groen en verplaatsen van bomen, wordt nu gewerkt om de nieuwe stadsbuurt op te bouwen. 

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het aanbrengen van funderingspalen voor de te plaatsen gebouwen. De riolering is grotendeels aangelegd. En de sleuven voor water, elektra en dataverkeer zijn gegraven en deels gevuld met nieuwe kabels. 

Ook is een start gemaakt met de parkeerplaatsen. Daarna kunnen we van start met het opbouwen van de eerste gebouwen. Kortom, de nieuwe stadsbuurt begint vorm te krijgen! 

Planning

Eind februari

Plaatsing unit met de kantine voor het bouwpersoneel op het bouwterrein. Plaatsing bouwhekken die de afscheiding vormen van het bouwterrein.

Week van 27 februari (week 9 – 10)

Start voorbereidende grondwerkzaamheden en aanleg van een bouwweg.

6 maart tot 5 mei (week 10 – 22)

Aanleg hoofdleidingen (water, riolering, elektriciteit en data en openbare verlichting)

Week van 13 maart (week 11)

Aanbrengen funderingspalen voor de te plaatsen gebouwen. Deze worden geheid.

20 maart tot 7 april (week 12 t/m 14)

Uitvoering betonwerkzaamheden voor de fundering.

Begin april

Start aanleg nieuwe parkeerplaatsen.

Bijzonder!

Wist je dat archeologen van de gemeente vorig jaar opgravingen deden op het terrein van Winkelsteeg? En ze vonden mooie dingen: ze ontdekten sporen van een graf uit de Romeinse tijd. En er werd een bijna 2.000 jaar oude, puntgave, blauwe glazen schaal gevonden.

Nieuwsbrief

Meer info over NDW21?

Meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!