Dyslexie font
Contrast
NDW21 logo (home)
Menu

Nieuw bestemmingsplan Winkelsteeg: waar werken woont en wonen werkt

Op en rond Winkelsteeg spelen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Voor al deze plannen geldt dat ze de komende tijd verder worden uitgewerkt. Dat doet de gemeente samen met bewoners, ondernemers, woningbouworganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden.

We hebben eerder ook al gesproken met belanghebbenden over het uitwerken van de koers van Winkelsteeg. Hier gaan we nu stap voor stap mee door. Om dit mogelijk te maken is onder andere een nieuw bestemmingsplan voor Winkelsteeg-Noord nodig. Om u zo goed mogelijk te informeren is er een film gemaakt. Deze kunt u bekijken op winkelsteeg.nijmegen.nl.

Vervolg procedure
In december zal naar verwachting het ontwerpbestemmingsplan worden vrijgegeven door het college van burgemeester en wethouders. Dit zal dan 6 weken ter inzage worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te geven om een reactie in te dienen. Vervolgens zal een reactienota worden opgesteld en eventueel zal het ontwerpbestemmingsplan worden aangepast. In de eerste helft van januari zal een informatieavond georganiseerd worden waarin het ontwerpbestemmingsplan nader zal worden toegelicht.

Meer weten?
Heeft u nog vragen? We horen graag uw reacties, zorgen, wensen, ideeën of wat u verder kwijt wil. Mail naar: winkelsteeg@nijmegen.nl. 

Nieuwsbrief

Meer info over NDW21?

Meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!