Dyslexie font
Contrast
Menu

Over NDW21

NDW21 (Nieuwe Dukenburgseweg 21) is de stadsbuurt in Nijmegen waar je kunt wonen, ondernemen en ontmoeten. Een wijk waar iedereen welkom is en mensen oog hebben voor elkaar. De bijna 500 flexibele woningen krijgen na ongeveer 20 jaar een nieuwe bestemming. Heel duurzaam dus.

Je inzetten voor de NDW21-community

Op NDW21 wonen veel verschillende bewoners: starters, studenten, maar ook nieuwkomers in Nederland, die hun status hebben gekregen. De meeste bewoners kunnen heel goed zelfstandig wonen, maar sommigen hebben nog wat extra hulp nodig.

Binnen de NDW21-community is de inbreng van de verschillende bewoners belangrijk. Iedereen heeft namelijk weer andere kwaliteiten. Zo kun je een taalbuddy zijn, financiële begeleiding geven,  groene vingers hebben, kunnen koken of muziek maken. Door de inzet van de verschillende kwaliteiten, bouwen we samen aan de NDW21-community.

We gaan graag op een positieve manier met elkaar om
Met elkaar samenleven gaat samen met het hebben van begrip, geduld en respect voor elkaars verschillen. Sta dus voor elkaar open, luister naar elkaar en help elkaar wanneer dat nodig is.

Samen zorgen we voor een vriendelijke en veilige buurt
Groet elkaar en maak een praatje. Zo voelt iedereen zich welkom en wordt de buurt een gezellige plek. NDW21 maken we met elkaar!

De NDW21-bewonersvereniging

Als bewoner van NDW21 ben je standaard lid van de bewonersvereniging. Je geeft hiervoor een kleine bijdrage. Van dit bedrag organiseert de bewonersvereniging allerlei activiteiten voor de bewoners. Deze bijdrage wordt maandelijks samen met de huur afgeschreven door de woningcorporatie. Zij maken het bedrag rechtstreeks over naar de bewonersvereniging.

De huurdersbelangenverenigingen van de corporaties

Elke woningcorporatie heeft een eigen huurdersbelangenvereniging. Je kunt je apart van de ndw21-bewonersvereniging ook aanmelden voor de huurdersbelangenvereniging. Een huurdersbelangenvereniging zet zich in voor de huurders van de corporatie in het algemeen. Dit gaat dus niet specifiek over NDW21. Zij zijn de gesprekspartner van de bestuurder van de corporatie over strategische beleidsvraagstukken, zoals huurbeleid, woningtoewijzingsbeleid, duurzaamheidsbeleid of het ondernemingsplan. Meer informatie vind je op de websites van de huurdersbelangenverenigingen van de corporaties. 

Wonen in een gebied in ontwikkeling

NDW21 is onderdeel van het ontwikkelgebied Winkelsteeg. Winkelsteeg is nu een bedrijventerrein, waarbij een aantal bedrijven buren zijn van NDW21. Dit betekent dat bedrijven en bewoners rekening met elkaar moeten houden.

In de periode dat de woningen van NDW21 er staan, zijn er rond het terrein van NDW21 verschillende (bouw)ontwikkelingen. Winkelsteeg verandert geleidelijk in een levendig gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Dat betekent ook dat er overlast kan plaatsvinden door bouw- en ontwikkelingswerkzaamheden.

Een luchtfoto van het gebied Winkelsteeg in Nijmegen