Dyslexie font
Contrast
NDW21 logo (home)
Menu

Algemene voorwaarden

e volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op onze website , die in eigendom is van de gemeente Nijmegen. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze voorwaarden.

Deze website bevat informatie afkomstig van de gemeente Nijmegen alsmede door derden aan de gemeente verstrekte informatie. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. De gemeente Nijmegen behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing, in alle informatie die op deze website getoond wordt, wijzigingen aan te brengen. Daarnaast kan deze website een link aangeven naar websites die door andere partijen dan de gemeente Nijmegen worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. De gemeente Nijmegen heeft geen zeggenschap over deze websites en zij kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. In geen enkel geval is de gemeente Nijmegen aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website of voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Het is niet toegestaan de informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Nijmegen. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan NDW21

Privacy
De NDW21 gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u hoe wij uw privacy beschermen, en waar u toestemming voor geeft als u gebruik maakt van de site of u inschrijft op de nieuwsbrief NDW21 Actueel.

De website, nieuwsbrief en social media-kanalen van de NDW21 vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen. Daarmee is de NDW21 gebonden aan het privacybeleid van de gemeente Nijmegen. U leest dat privacybeleid hier.

Cookies
Voor onze website geldt dat wij functionele cookies gebruiken om de site technisch optimaal te laten functioneren, om de site aantrekkelijker te maken en om de gebruikservaring te optimaliseren.

Daarnaast verzamelen wij statistieken over het gebruik en bereik van de site, die ons kunnen helpen de site technisch en inhoudelijk verder te ontwikkelen, dit zijn analytische cookies. Wij maken hierbij gebruik van het statistiekprogramma Google Analytics. Google mag geen informatie aan derden verschaffen, tenzij zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Op dit moment maken wij geen gebruik van advertentie cookies.

Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrieven van de NDW21 willen wij u graag informeren over wonen, ondernemen en ontmoeten op NDW21 en over NDW21 in het algemeen. Daarnaast geven wij achtergrondinformatie en aanverwante informatie over onderwerpen (en soms is dat informatie die afkomstig is van derden) waarvan wij inschatten die voor onze ontvangers van belang of interesse kunnen zijn. De nieuwsbrief kent geen vaste verschijningsfrequentie; zo dragen wij er zorg voor dat u niet onnodig nieuwsbrieven ontvangt, maar alleen mail van ons ontvangt als er actualiteiten zijn.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan registreren wij uw e-mailadres en de datum van inschrijving. In dit registratie- en verzendingssysteem van de nieuwsbrief (Mailchimp) wordt het open- en klikgedrag en de geografische herkomst van de ontvangers vastgelegd. Met deze gegevens vormen wij onder andere een beeld van de belangstelling van de geabonneerden om zo de inhoud van de nieuwsbrief nog beter te maken.
Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief, dan geeft u toestemming dat wij deze gegevens van u mogen bewaren en gebruiken voor bovengenoemde doelen. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om u uit te schrijven via de link die onderaan in de nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden bewaard in het systeem om te voorkomen dat u nog aangeschreven wordt en daarmee ongewild nog mail van ons ontvangt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Partijen die ons helpen in technische ondersteuning
De gemeente Nijmegen schakelt partijen voor het leveren van systemen om de website te beheren, om de verzending van de nieuwsbrieven technisch mogelijk te maken, en om ontvangers van onze nieuwsbrief te registreren. Deze leveranciers zijn via een verwerkersovereenkomst gebonden aan voorwaarden van de gemeente Nijmegen en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie, inzien of wijzigen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente? Dan kunt u dit opvragen. Ook correcties of een verzoek om verwijdering kunt u bij de gemeente aangeven. U leest hoe dat kan via www.nijmegen.nl/privacy.